www.santurtzieus.com

NINTZEN, ZITZAIDAN, NUEN

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

NOR

NOR-NORI

singularra

plurala

NI

HI

HURA

GU

ZU

ZUEK

HAIEK

 

nintzen

hitzen

zen

ginen

zinen

zineten

ziren

 

NIRI

HIRI

HARI

GURI

ZURI

ZUEI

HAIEI

 

zitzaidan

zitzaian/zitzainan

zitzaion

zitzaigun

zitzaizun

zitzaizuen

zitzaien

zitzaizkidan

zitzaizkian/zitzaizkinan

zitzaizkion

zitzaizkigun

zitzaizkizun

zitzaizkizuen

zitzaizkien

 

NOR-NORK

HURA

HAIEK

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

nuen

huen

zuen

genuen

zenuen

zenuten

zuten

nituen

hituen

zituen

genituen

zenituen

zenituzten

zituzten