www.santurtzieus.com

NINTZATEKEEN, ZITZAIDAKEEN, NUKEEN

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

NOR

NOR-NORI (singularra)

Baldintza

Ondorioa

Baldintza

Ondorioa

NI

HI

HURA

GU

ZU

ZUEK

HAIEK

 

banintz

bahintz

balitz

bagina

bazina

bazinete

balira

 

nintzatekeen

hintzatekeen

zatekeen

ginatekeen

zinatekeen

zinateketen

zirateketen

balitzait

balitzaik/n

balitzaio

balitzaigu

balitzaizu

balitzaizue

balitzaie

zitzaidakeen

zitzaiakeen / zitzainakeen

zitzaiokeen

zitzaigukeen

zitzaizukeen

zitzaizuekeen

zitzaiekeen

 

NOR-NORK (singularra)

Baldintza

Ondorioa

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

banu

bahu

balu

bagenu

bazenu

bazenute

balute

 

nukeen

hukeen

zukeen

genukeen

zenukeen

zenuketen

zuketen