www.santurtzieus.com

JOAN ADITZA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ORAINALDIA

LEHENALDIA

NI

HI

HURA

GU

ZU

ZUEK

HAIEK

NOA

HOA

DOA

GOAZ

ZOAZ

ZOAZTE

DOAZ

NINDOAN

HINDOAN

ZIHOAN

GINDOAZEN

ZINDOAZEN

ZINDOAZTEN

ZIHOAZEN

 

BALDINTZA

ONDORIOA ORAIN

ONDORIOA LEHEN

NI

HI

HURA

GU

ZU

ZUEK

HAIEK

 

BANINDOA

BAHINDOA

BALIHOA

BAGINDOAZ

BAZINDOAZ

BAZINDOAZTE

BALIHOAZ

 

NINDOAKE

HINDOAKE

LIHOAKE

GINDOAZKE

ZINDOAZKE

ZINDOAZKETE

LIHOAZKE

 

NINDOAKEEN

HINDOAKEEN

ZIHOAKEEN

GINDOAZKEEN

ZINDOAZKEEN

ZINDOAZKETEN

ZIHOAZKEEN