www.santurtzieus.com

ETORRI ADITZA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ORAINALDIA

LEHENALDIA

NI

HI

HURA

GU

ZU

ZUEK

HAIEK

NATOR

HATOR

DATOR

GATOZ

ZATOZ

ZATOZTE

DATOZ

NENTORREN

HENTORREN

ZETORREN

GENTOZEN

ZENTOZEN

ZENTOZTEN

ZETOZEN

 

BALDINTZA

ONDORIOA ORAIN

ONDORIOA LEHEN

NI

HI

HURA

GU

ZU

ZUEK

HAIEK

 

BANENTOR

BAHENTOR

BALETOR

BAGENTOZ

BAZENTOZ

BAZENTOZTE

BALETOZ

 

NENTORKE

HENTORKE

LETORKE

GENTOZKE

ZENTOZKE

ZENTOZKETE

LETOZKE

 

NENTORKEEN

HENTORKEEN

ZETORKEEN

GENTOZKEEN

ZENTOZKEEN

ZENTOZKETEN

ZETOZKEEN