www.santurtzieus.com

HELBURUAK: IDAZMENA

 

1

Idazlana planifikatu

Planificar la redacción

2

Zirriborroak egin

Redactar un borrador

3

Testua antolatu gaiaren hariari jarraituz

Estructurar el texto siguiendo el hilo del tema

4

Ideiak bildu

Recoger ideas

5

Ideiak esaldi laburretan adierazi paragrafoak osatuz

Expresar las ideas en oraciones cortas en párrafos

6

Idazlana burutu

Redactar

7

Argudioa

8

Iritzia ematea

9

Definizioak

10

Lokailuak

11

Berridazketak

Reescritura