www.santurtzieus.com

-TAKO/-DAKO

 

HELBURUA: -TAKO / -DAKOA erlatiboa / El relativo -TAKO / -DAKO

MAILA / NIVEL

ZAILTASUNA / DIFICULTAD

ARIKETA / EJERCICIO

1B

* *

Erlatiboa 16

Ikusi halaber / También puedes ver: Perpaus elkartua