www.santurtzieus.com

NONDIK

 

HELBURUA: Nondik kasua / El caso Nondik

MAILA / NIVEL

ZAILTASUNA / DIFICULTAD

ARIKETA / EJERCICIO

1A

*

Nondik

1A

*

Nondik-nora araua induzitu

Ikusi halaber / También puedes ver: Deklinabidea