www.santurtzieus.com

TESTUKO IDEIA NAGUSIAK ATZEMAN

 

HELBURUA: Testuko ideia nagusiak atzeman / Seņalar las ideas prncipales del texto

MAILA / NIVEL

ZAILTASUNA / DIFICULTAD

ARIKETA / EJERCICIO

1A

* *

Ai ze polita 1

1B

* *

Euskal Herrian euskaraz 1

3

* *

Suizidioak

3

* *

Tabernen ordutegia