www.santurtzieus.com

MEZUA NORBERAREN AURRETIKO EZAGUTZAREKIN LOTU

 

HELBURUA: Mezua norberaren aurretiko ezagutzarekin lotu / Unir el mensaje del texto con los conocimientos previos

MAILA / NIVEL

ZAILTASUNA / DIFICULTAD

ARIKETA / EJERCICIO

3

* *

Saharara atuna daramate