www.santurtzieus.com

helburuen analisia eta ikasteko beharrak

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Galdetegi honek lagunduko dizu zure helburuak eta euskara ikasteko beharrak ezartzen eta nola gustatzen zaizun ikastea argitzen. Honetarako ondoko galderei erantzun eta nahi baduzu komentatu emaitzak ikaskideekin edo tutorearekin.

Ariketa hau gaztelaniaz egin dezakezu.

 

A. ATALA: Zein dira zure helburuak?

 

1. Zergatik ikasi nahi dut euskara? (marka ezazu erantzun bat baino gehiago)

 

Lan egiteko behar dut

Euskaldunekin harreman handiagoa izan nahi dut

Euskal kultura hobeto ezagutu nahi dut

Hizkuntza berriak ikastea gustatzen zait

Beste motiborik? Zein?

 

2. Zure helburuen arabera zein ekintzari emango diozu denbora gehien eta zein maila lortu nahi duzu?

 

Emaitza

Maila

Entzumena

Mintzamena

Irakurmena

Idazmena

Oinarrizkoa

Ertaina

Goikoa

3. Zenbat ordu dedikatuko diozu euskara ikasteari (klasea barne)

 

1 / 3 ordu

3 / 6 ordu

6 ordu baino gehiago

 

B. ATALA: Zure ikas-estiloa

 

1. Nola ikasten duzu hobeto? Idatzi zuk nahiago duzunari dagokion zenbakia. 1 (oso gustatzen zait) 2 (nahiko gustatzen zait) 3 (ez zait gehiegi gustatzen) 4 (ez zait batere gustatzen )

 

Bakarrik

Irakaslearekin

Talde osoarekin lanean

Talde txikietan lanean

Bikoteka lanean

Klasetik kanpo

 

2. Ikasteko gauza hauek egitea gustatzen zaizu ikasteko? 1 (oso gustatzen zait), 2 (nahiko gustatzen zait), 3 (ez zait gehiegi gustatzen ), 4 (ez zait batere gustatzen)

 

Ikaskideekin euskaraz hitz egitea

Irakasleari entzun eta oharrak hartzea

Klasetik kanpo euskaraz hitz egitea

Kasetak entzun eta lan egitea

Idaztea

Gramatika ikastea

Joko eta abestien bidez ikastea

Aldizkariak eta egunkariak irakurriz ikastea

Ahoskera lantzea

Gramatika ariketak egitea

Telebista, pelikulak, bideoak ikusiz ikastea

Hitzak entzunez ikastea

Hitz berriak entzunez ikastea

 

3. Euskara ikasteko zeintzuk ekintza iruditzen zaizkizu garrantzitsuenak? (markatu hiru)

 

Ahozko ulermenerako aktibitateak

Idatzizko ulermenerako aktibitateak

Ahozko adierazpenerako aktibitateak

Idatzizko adierazpenerako aktibitateak

Jokoak, abestiak, denbora-pasak, e.a.

Hitz berriak ikasi

Erregela gramatikalak ikasi

Gramatika ariketak egin

Bestelakoak? Zeintzuk?

 

4. Nola joko zenituzke hurrengo ekintzak?

 

Oso zaila

Zaila

Normal

Erreza

Hitz berriak ikastea

Grabatutako testuak ulertzea

Idaztea

Hitz egitea

Idatzizko testuak ulertzea

Gramatika ikastea

Hitzak ahoskatzea

 

 

 

 

 

C. ATALA : Klasea eta zu

 

1. Klasean ikasteko egindako ekintzak interesgarriak iruditzen zaizkizu?

 

inoiz ez

ia inoiz

gutxitan

askotan

ia beti

beti

 

2. Klasean zure ikaskuntza erraz dezaketen proposamenak egiten dituzu?

 

inoiz ez

ia inoiz

gutxitan

askotan

ia beti

beti

 

3. Ezer egiten duzu zure ikaskuntza hobetzeko? Hauetariko baten bat egiten duzu? 1 (inoiz ez), 2 (batzuetan), 3 (normalean)

 

Dakidana eta ez dakidana konprobatzen dut

Hitz berriak ahalik eta lasterren erabiltzen saiatzen naiz ez ahazteko

Egiten ditudan akatsak analizatzen ditut ez errepikatzeko

Ahal dudan guztietan ikaskideekin ikasi dudana birpasatzen dut

Euskararekiko kontaktua mantentzen laguntzen didaten komunikabideak erabiltzen ditut (telebista, irratia, prentsa, ...)

Ikasteko girorik hobea bilatzen dut: leku lasaia, tenperatura atsegina, ...

Ahal badut euskara klasetik kanpo erabiltzen dut

Zerrendan agertzen ez diren bestelako gauzak egiten dituzu?

 

4. Zure klaseko taldean zer gustatzen zaizu gehien? (ipini hiru ezaugarri garrantzitsuenak)

 

Ikas-helburu berberak edukitzea: estilo bera, ezaguera maila berbera...

Adiskidetasuna, laguntasuna egotea...

Ikas-prozesuan jarrera aktiboa edukitzea

Helburu, prozedura, eduki eta materialari buruz erabakitzean parte hartzea

Puntuala eta asistentzia onekoa izatea

 

5. Irakasleak eduki behar dituen hiru ezaugarri garrantzitsu seinalatu

 

Klasean egiten ditugun akats guztiak zuzendu behar ditu

Dena azaldu behar du

Klasean gertatzen denari aurre egiten jakin behar du. Eta beharrezkoa balitz programa aldatuko du

Gure ikasprozesuari buruzko hausnarketa egiten lagundu behar digu

Gure aurrerapenak erregulartasunez ebaluatu behar ditu.