www.santurtzieus.com

AUTOBEHAKETARAKO EREDUA

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Este ejercicio consta de 48 frases que tendrás que puntuar de 1 a 7 según tu grado de conformidad. Las frases están en euskara. Se pretende analizar tus costumbres y rutinas a la hora de aprender un idioma para cuestionarlas y relativizarlas. Las frases no tienen una única respuesta correcta. Después de responder puedes comparar tus respuestas con las de tus compañeros y/o comentarlas con el auxiliar. Es conveniente realizar después el ejercicio Gure ikasteko moduak.

 

NORBERAREN IKAS-PROZESUARI BURUZKO GALDESORTA

Erantzuteko klabeak

 

1 = Ez nago batere ados

2 = Ez nago ados

3 = Apur bat kontra nago

4 = Ez ados, ez kontra

5 = Apur bat ados nago

6 = Ados nago

7 = Guztiz ados nago

 

1. Eskolako ordutegia errespetatu egiten duzu 

1   2   3   4   5   6   7

2. Ikasgelan denbora alferrik galtzen duzu 

1   2   3   4   5   6   7

3. Asko ikasten ari zara 

1   2   3   4   5   6   7

4. Etxean, klasean egindakoa birpasatzen duzu 

1   2   3   4   5   6   7

5. Aktibitate guztietan jartzen duzu arreta bera 

1   2   3   4   5   6   7

6. Zeure zalantzak ikaskideei galdetzen dizkiezu 

1   2   3   4   5   6   7

7. Zalantzak irakasleari galdetzen dizkiozu 

1   2   3   4   5   6   7

8. Kurtso-hasieran zeure buruari helburu zehatzak ezartzen dizkiozu 

1   2   3   4   5   6   7

9. Klaseko lana gogoz egiten duzu 

1   2   3   4   5   6   7

10. Taldeko giroa garrantzizkoa da ikasteko 

1   2   3   4   5   6   7

11. Askotan galdetzen diozu irakasleari zer egin dezakezun hobetzeko 

1   2   3   4   5   6   7

12. Hitz egitea da garrantzizkoena zuretzat 

1   2   3   4   5   6   7

13. Ikasteko lan handia egin behar da 

1   2   3   4   5   6   7

14. Zeuk dakizu, beste inork baino hobeto, ikasteko zer egin behar duzun

1   2   3   4   5   6   7

15. Ondo pasatzea ezinbestekoa da zuretzat, ikasi ahal izateko 

1   2   3   4   5   6   7

16. Zure ahalmenen % 100ean ibiltzen zara 

1   2   3   4   5   6   7

17. Irakasleak agindutako lanez gain, zeuk beste batzuk egiten dituzu 

1   2   3   4   5   6   7

18. Irakaslea garrantzizkoa da zure ikas-prozesuan 

1   2   3   4   5   6   7

19. Hizkuntzak ikasteko, ez da gramatika ikasi behar 

1   2   3   4   5   6   7

20. Zure helburua maila gainditzea da, nola edo hala 

1   2   3   4   5   6   7

21. Klasean irakasleak esaten duena adi entzuteak lagundu egiten dizu 

1   2   3   4   5   6   7

22. Hizkuntzak ikasteko ez da esfortzurik egin behar

1   2   3   4   5   6   7

23. Zeure erritmoa eramaten duzu eta ez klasearena 

1   2   3   4   5   6   7

24. Euskara ikasteko, memoria oso garrantzizkoa da 

1   2   3   4   5   6   7

25. Ikaskideek erdaraz hitz egiten badute, zuk ere bai 

1   2   3   4   5   6   7

26. Badakizu zein den zure ikasteko sistema, eta horri jarraitzen diozu 

1   2   3   4   5   6   7

27. Gustatzen zaizu hizkuntzarekin frogak egitea 

1   2   3   4   5   6   7

28. Gauzak argi eta argi ikusi arte ez dituzu erabiltzen 

1   2   3   4   5   6   7

29. Askotan pentsatzen duzu nola ikasten duzun 

1   2   3   4   5   6   7

30. Gustatzen zaizu irakasleak eta ikaskideek zuzentzea 

1   2   3   4   5   6   7

31. Edozer ikasteko, gustatzen ez zaizkizun gauzak egin behar dituzu 

1   2   3   4   5   6   7

32. Saiatzen zara ikaskideei laguntzen 

1   2   3   4   5   6   7

33. Ikastea gustatu egiten zaizu 

1   2   3   4   5   6   7

34. Ikasitakoa erabiltzea gustatzen zaizu, bestela alferrikakoa da

1   2   3   4   5   6   7

35. Zerbait kostatzen zaizunean, lortu arte aritzen zara 

1   2   3   4   5   6   7

36. Hizkuntza komunikatzeko behar duzu 

1   2   3   4   5   6   7

37. Ikaskideengandik ere gauza asko ikas daitezke 

1   2   3   4   5   6   7

38. Ikasteko, gauzak ikusi egin behar dituzu, ez da nahikoa entzutea

1   2   3   4   5   6   7

39. Ikasten hasi aurretik, antolatu egiten duzu zer eta nola egingo duzun

1   2   3   4   5   6   7

40. Gustatzen ez zaizkizun ekintzetan ere parte hartzen duzu 

1   2   3   4   5   6   7

41. Nahiago duzu gaizki esan erdaraz esan baino 

1   2   3   4   5   6   7

42. Edozein aukera aprobetxatzen duzu euskaldun zaharrekin praktikatzeko 

1   2   3   4   5   6   7

43. Askotan esaten diozu irakasleari zer duzun gustukoen 

1   2   3   4   5   6   7

44. Espainieraz dakizkizun gauza asko erabiltzen dituzueuskaraz ikasteko

1   2   3   4   5   6   7

45. Zerbait ulertzen (entzundakoan, irakurritakoan...) ez duzunean, utzi egiten duzu 

1   2   3   4   5   6   7

46. Zerbait ulertzen ez zaizunean, amore ematen duzu 

1   2   3   4   5   6   7

47. Ikastaro batean izena eman aurretik, zehatz jakin nahi duzu nolakoa den

1   2   3   4   5   6   7

48. Zu ikasle ona zara?

1   2   3   4   5   6   7

Besterik?