www.santurtzieus.com

EUSKARA IRAKASTEN

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta falta den bukaera sortu beharko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y terminarlo. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Orain irakurriko duzuna ipuin bat da, baina errealitatetik oso hurbil dagoen ipuina. Ipuina "eguneroko" estiloan idatzita dago, hau da, "diario" estiloan. Irakasleak idatzi duen egunerokotik bost egun atera ditugu; baina, bosgarrena falta da. Bukatu ipuina, bosgarren egunari dagokiona idatziz. Kontuan hartu:

Egunerokoa irakasleak idazten du.

Arazoa egun horretan konpondu behar da, nola edo hala.

Istorioan ez dago pertsonaia gehiago.

 

5. eguna