www.santurtzieus.com

julio ibarra 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, ematen zaizun egoera kontuan hartuta, zure ikas-prozesua deskribatu beharko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello deberás describir tu proceso de aprendizaje teniendo en cuenta la situación que se te presenta. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Imajina ezazu ondorengo egoera hau:

Urte batzuk pasatu dira, 2010 urtea da, eta aspaldi utzi zenuen eskola. EGA atera zenuen eta gaur egun euskaraz hitz egin, lan egin eta bizi zara. Gaur, eskolatik deitu dizute ikasleei animoak emateko, kontaiezu zeure esperientzia idatziz.