www.santurtzieus.com

ekin idazteari 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, ematen zaizkizun baldintzak kontuan hartuta idazlan bat egin beharko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello deberás escribir una redacción teniendo en cuenta las condiciones que se te dan. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

GAIA: INGELESA, MUNDUKO HIZKUNTZA
  1. TONUA: IRONIKOA

  2. TESTU-MOTA: ARGUDIOA

  3. HELBURUA: HIZKUNTZA BAKAR BAT ERABILTZEKO BEHARRA ERAKUTSI