www.santurtzieus.com

berridazketak 7

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, ematen zaizkizun esaldiak berridatzi beharko dituzu eskaintzen zaizu elementua erabiliz.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello deberás transformar las oraciones que se te dan utilizando el elemento que se te ofrece.

 

 
 1. Lanbide hori desegokitzat jotzen dute gehienek
 2. ...........................................................horri................................................

 3. Igandera arte egon nintzen zuen zain, baina ez zineten azaldu
 4. .......................................................itxaron.................................................

 5. Zer pentsatzen duzue horrek egindakoaz?
 6. ............................................................deritzozue.......................................

 7. Atariko argia piztu zenean, ihesi joan ziren saguak
 8. ................................................................eman...........................................

 9. Azaltzen badira erasotzeko agindu digute
 10. ............................................................eraso.............................................

 11. Zerk beldurtzen zaitu, txoro hori?
 12. Zeri............................................................................................................

 13. Neuri ere politegia iruditzen zait gauza onerako esan duena
 14. .................................................................deritzot..........................................

 15. Ikasle guztiek gorrotatzen nautela diozu; nik, ordea, ez diet horretarako motiborik eman
 16. Ikasle guztiek gorroto.................................................................................................................

 17. Begirada bat bota zidan, baina ez ninduen ezagutu
 18. Begiratu.............................................................................................................................

 19. Has gaitezen arazoa bideratzen beranduegi izan baino lehen
 20. Ekin...................................................................................................................................

 21. Laguntza bila zihoan bitartean, zauriaren gainetik gogor eusteko agindu zidan
 22. ...........................................................................euts........................................................

 23. Negarrez hasi ziren berria jakitean

...................................................................eman..................................................................

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Lanbide horri desegoki deritzote gehienek

 2. Igandera arte itxaron nizuen, baina ez zineten azaldu

 3. Zer deritzozue horrek egindakoari

 4. Atariko argia piztu zenean, ihesari eman zioten saguek

 5. Azaltzen badira, eraso diezaiegun (erasotzeko) agindu digute

 6. Zeri diozu beldur, txoro horrek?

 7. Neuk ere politegi deritzot gauza onerako esan duenari

 8. Ikasle guztiek gorroto didatela diozu; nik, ordea, ez diet horretarako motiborik eman

 9. Begiratu zidan, baina ez ninduen ezagutu

 10. Ekin diezaiogun arazoa bideratzeari beranduegi izan baino lehen

 11. Laguntza bila zihoan bitartean, zauriaren gainetik gogor euts niezaion (eusteko) agindu zidan

 12. Negarrari eman zioten berria jakitean