www.santurtzieus.com

berridazketak 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, ematen zaizkizun esaldiak berridatzi beharko dituzu eskaintzen zaizun elementua erabiliz.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello deberás transformar las oraciones que se te dan utilizando el elemento que se te ofrece.

 

 

Adibidez:

 1. Euskal Herria oso euritsua dela diote, baina nik ez dut uste
 2. Nik ez dut uste Euskal Herria oso euritsua deNIK

 3. Bere lana bukatu zuen; ordurako lagunak alde eginda zeuden
 4. _______________________________________...ko__________________________________________

 5. Oso abeslari ona da eta, hala ere, ezin da horretatik bizi.
 6. _______________________________________________________ere,____________________________

 7. Euskara ikasteari behar adina ordu eskaintzen ez badiozu, ez duzu behar bezain ondo hitz egingo.
 8. ________________________________________________ezean__________________________

 9. Stopean gelditu ez nintzelako multa jarri zidaten.
 10. ______________________________________..agatik__________________________________________

 11. Gurekin ibilitakoak oso jatorrak ziren.
 12. ________________________________________...nak___________________________________________

 13. Ez zaigu komeni hori inork jakiterik
 14. ______________________________________________________________________________...n

 15. Esan nizuen etxetik ateratzeko txakur handi hori
 16. ________________________________________________...la_________________________________

 17. Euskara galduagatik, askori deus ere ez dio ardura.
 18. ____________________________________________arren_______________________________________

 19. Ni pozik egongo nintzateke zu etorriz gero.
 20. ___________________________________________________ba...__________________________

 21. Ahalegin handiak egin beharko ditugu horiek geureganatzeko.
 22. __________________________________________________________________________________...n

 23. Ez daukazu hori gaur zertan egin.
 24. _______________________________________________________________________________beharrik

 25. Azterketa ondo erreza da. Hori badakit.
 26. __________________________________________________________________________________...na

 27. Gaisorik nengoenez gero, ez nintzen lantegira joan.
 28. ______________________________________________________________...la-eta _________________

 29. Lana lehenbailehen bukatzeko eskatu nion.
 30. ________________________________________________...la______________________________

 31. Hori lelo galanta zarena!
 32. Zein____________________________________________________________________________

 33. Ez nuke nahi esan dudana inork gaizki ulertzerik.
 34. Pena___________________________________________________________________________balu

 35. Xabier buru azkarra da; baina neurri berdinean harroputza ere bai.
 36. ______________________________bezain______________________________________________

 37. Zurekin hitz egitearren etorri naiz.
 38. _______________________________________asmoz______________________________________

 39. Koldo Donostiatik Bilborako autopistan auto-istripuz hil dela ez da egia.

_____________________________________berria_________________________________________

 

Zuzenketa-orria

 1. Nik ez dut uste Euskal herri oso euritsua denik.

 2. Bere lana bukatu zuenerako lagunak alde eginda zeuden.

 3. Oso abeslari ona bada ere, ezin da horretatik bizi.

 4. Euskara ikasteari behar adina ordu eskaini ezean, ez duzu behar bezain ondo hitz egingo.

 5. Stopean ez gelditzeagatik multa jarri zidaten.

 6. Gurekin zebiltzanak oso jatorrak ziren.

 7. Ez zaigu komeni hori inork jakin dezan.

 8. Esan nizuen etxetik atera zenezatela txakur handi hori.

 9. Euskara galdu arren, askori deus ere ez dio ardura.

 10. Ni pozik egongo nintzateke zu etorriko bazina.

 11. Ahalegin handiak egin beharko ditugu horiek geuregana ditzagun.

 12. Ez daukazu hori gaur egin beharrik.

 13. Badakit azterketa ondo erreza dena.

 14. Gaisorik nengoela-eta, ez nintzen lantegira joan.

 15. Lana lehenbailehen buka zezala eskatu nion.

 16. Zein leloa zaren!

 17. Pena emango lidake esan dudana inork gaizki ulertuko balu.

 18. Xabier buru azkarra bezain harroputza da.

 19. Zurekin hitz egiteko asmoz etorri naiz.

 20. Koldo Donostiatik Bilborako autopistan auto-istripuz hil delako berria ez da egia.