www.santurtzieus.com

MARITXU KAJOI

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testutik hainbat hitz atera ditugu. Hitz bakoitza zein kasutan dagoen deklinatuta esan beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello hemos extraído unas palabras del texto correspondiente al ejercicio. Deberás decir en qué caso está declinada cada palabra.

 

 

Esan ezazu hurrengo hitz hauek zein deklinabide kasuri dagozkion:

urteotan, herriko guztiek, amandreena, dotoreak, horiek, gure kaleetan, txikiteroen egunak, hasieran, aitaren ezkontzako trajea, soinekoa, herriko jendeak, kanpoko jendea, kanpotik, jostunak, niri, harekin, bati, koadrilakoek, honek, jaiak, etxean, kalera, nire, horretan, soinekoak, jatetxean, dotoreekin, Arrasatera, Iparraldetik

Nor:

Nork:

Non:

Nora:

Nondik:

Nori:

Noren(a):

Nongo(a):

Noiz:

Norekin:

 

 

Zuzenketa-orria

Nor: dotoreak, horiek, txikiteroen egunak, aitaren ezkontzako trajea, soinekoa, kanpoko jendea, jostunak, jaiak, soinekoak

Nork: guztiek, herriko jendeak, koadrilakoek, honek

Non: gure kaleetan, etxean, horretan, jatetxean

Nora: kalera, Arrasatera

Nondik: kanpotik, Iparraldetik

Nori: niri, bati

Noren(a): amandreena, nire

Nongo(a): herriko

Noiz: urteotan, hasieran

Norekin: harekin, dotoreekin