www.santurtzieus.com

JULIO IBARRA 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan sintaxia landuko duzu. Horretarako aditzei lotuta dauden atzizkiak edota aurrizkiak aztertuko dituzu eta bakoitzak zer esan nahi duen ikasiko duzu testuaren laguntzaz.

En este ejercicio trabajarás la sintaxis. Para ello examinarás los sufijos y prefijos que aparecen unidos a los auxiliares y con la ayuda del texto aprenderás su significado.

 

Aditza

Lotuta daukan atzizkia / aurrizkia

Zer esan nahi du?

 

 

ziren
   

 

 

ziren
   

 

 

nituen
   

 

 

neukan
   

 

 

badago
   

 

 

delako
   

 

Zuzenketa-orria

Aditza

Lotuta daukan atzizkia / aurrizkia

Zer esan nahi du?

ziren

-(e)LA-ETA

KAUSA, MOTIBOA

ziren

EZ

ARRAZOIA

nituen

-(e)LA

NOIZ

neukan

-(e)LAKO

ZERGATIK, ARRAZOIA

badago

BA-

BALDINTZA

delako

-(e)LAKO

ZERGATIK, ARRAZOIA