Ekar ziezaiokeen 2

1Nik semeari eros ...... liburu hau.
ziezadaketen
niezaiekeen
ziezadakeen
niezaiokeen
   

2Nik zuri zigarro bat har ...... zigarro bat.
zeniezazkidakeen
niezazukeen
zeniezadakeen
diezazkizuket
   

3Zuei egin ...... galdera bat.
niezazkizuekeen
niezazukeen
niezazuekeen
zeniezadaketen
   

4Irakasleak niri ezin ...... hori egin.
ziezadakeen
ziezadaketen
ziezaiokeen
ziezaioketen
   

5Funtzionario horrek zuei eman ...... informazio hori.
ziezazkizuekeen
ziezazuekeen
zeniezaioketen
ziezazuketen
   

6Zuek presta ...... niri bazkaria?
zeniezaioketen
zeniezadaketen
zeniezadakeen
niezazuekeen
   

7Txakurrek guri koska egin ......
ziezagukeen
geniezaiekeen
ziezaguketen
ziezazkigukeen
   

8Guk gutun bat idatz ...... alkateari herriko zikinkeriaz kexatzeko.
ziezagukeen
zeniezaioketen
geniezaiokeen
ziezaguketen
   

9Zuk eman ...... aholku on bat guri.
zeniezagukeen
geniezazukeen
zeniezaiokeen
zeniezaguketen
   

10Horiek konpon ...... telebista anaiari.
ziezazkieketen
ziezaioketen
ziezaieketen
ziezaiekeen
   

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK