Ekar ziezaiokeen 1

1Atzo irakasleak ikasleei bideo-pelikula ipin ......
ziezaiekeen
ziezaiokeen
ziezaioketen
ziezazkiekeen
   

2Zu bezalako lotsagabe batek aitonari irainak bota ......
ziezazkiokeen
zeniezazkiokeen
ziezazkizukeen
ziezaiokeen
   

3Zuk atzokoa bezalako gimnasia-saioa eman ...... zeure ilobei
ziezaizuketen
zeniezaieketen
zeniezaiokeen
zeniezaiekeen
   

4Nik disko hori ipin ...... neure lagunari
niezazkiokeen
ziezaidakeen
niezaiokeen
niezaidakeen
   

5Zuk ezin ...... mendiko labana zorroztu ume txiki horri.
zeniezaiokeen
zeniezazkiokeen
ziezazukeen
ziezaiokeen
   

6Gure etxeko txakurrari katea jar ......
geniezaiekeen
ziezaigukeen
geniezaiokeen
geniezazkiokeen
   

7Zintzilikatu nuen gortina horri tximeleta batzuk jos ......
niezazkiokeen
niezaiokeen
zeniezazkidakeen
niezazkiekeen
   

8Negar egiteko tipula eman ...... niri.
ziezadaketen
ziezaioketen
zeniezaiokeen
niezazukeen
   

9Guk horrelako ariketa gehiago ekartzeko esan ...... irakasleari
geniezaiokeen
ziezagukeen
ziezazukeen
geniezaiekeen
   

10Zuek pasa den asteburuetan denbora luzeago eman ...... euskarari
zeniezaioketen
zeniezadaketen
zeniezaieketen
ziezaiokeen
   

11Zuek guri lore-sorta eraman ......
zeniezazkiguketen
zeniezaioketen
geniezazuekeen
zeniezaguketen
   

12Zuk niri hitz gogorrak esan ......
zeniezadakeen
zeniezazkidakeen
niezazkizukeen
zeniezazkiokeen
   

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK