www.santurtzieus.com

zuhaitzak 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, zuhaitz-mota bakoitzari dagozkion ezaugarriak identifikatu beharko dituzu ariketari dagokion testuan. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la compresión escrita. Para ello deberás identificar en el texto correspondiente al ejercicio las características de cada tipo de árbol. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

EUKALIPTOA

INTSINIS PINUA

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-