www.santurtzieus.com

xx. mendeko asmakizunak

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketari dagokion testua irakurri ondoren, bi lan egin beharko duzu.

En este ejercicio, deberás realizar dos trabajos con el texto correspondiente.

 

 

Hurrengo hitz guztiak testuan agertzen dira. Osa itzazu beheko zutabeak:

 

Nola esaten da euskaraz?

Nola jakin duzu?

 

siglo

lector

plaga

investigador

invento

pastilla

electrodoméstico

revista

 

 

Ortografia dela-eta, hiru aukeretatik bat bakarrik da zuzena. Azpimarra ezazu ondo dagoena.

 

 1. zabaldu
 2. sabaldu
 3. xabaldu
 1. asmatu
 2. axmatu 
 3. azmatu
 1. Atxera
 2. atzera
 3. atsera
 1. Keska
 2. kezka
 3. kexka
 1. bexte
 2. bezte
 3. beste
 1. Aldizkari
 2. aldiskari
 3. aldixkari
 1. Eskuz 
 2. exkuz 
 3. ezkuz
 1. Jaso
 2. jazo
 3. jaxo
 1. adibidez 
 2. adibides
 3. adibidex
 1. Tzipa
 2. tsipa
 3. txipa
 1. Injenieritxa
 2. injenieritza
 3. injenieritsa
 1. Azpirina 
 2. aspirina
 3. axpirina

 

 

Zuzenketa-orria

 

 

Nola esaten da euskaraz?

Nola jakin duzu?

siglo

lector

plaga

investigador

invento

pastilla

electrodoméstico

revista

MENDEA

IRAKURLEA

IZURRITEA

IKERLEA

ASMAKIZUNA

PILULA

ELEKTRATRESNA

ALDIZKARIA

 

 

 1. zabaldu
 2. sabaldu
 3. xabaldu
 1. asmatu
 2. axmatu 
 3. azmatu
 1. Atxera
 2. atzera
 3. atsera
 1. Keska
 2. kezka
 3. kexka
 1. bexte
 2. bezte
 3. beste
 1. Aldizkari
 2. aldiskari
 3. aldixkari
 1. Eskuz 
 2. exkuz 
 3. ezkuz
 1. Jaso
 2. jazo 
 3. jaxo
 1. adibidez 
 2. adibides
 3. adibidex
 1. Tzipa
 2. tsipa
 3. txipa
 1. Injenieritxa
 2. injenieritza
 3. injenieritsa
 1. Azpirina 
 2. aspirina
 3. axpirina
 4.