www.santurtzieus.com

takoiak

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas.

 

 

 1. Zer da Jasone Osororen ustez erotikoagoa, takoidun zapatak ala takoirik gabekoak?
 2.  

 3. Erabiltzen du Jasone Osorok kalean takoirik gabeko zapatarik?
 4.  

 5. Badaki Jasone Osorok zergatik begiratzen duen jendearen oinetara?
 6.  

 7. Zer dira "atuzoko"-ak?
 8.  

 9. Zer ondorio ekarri diete bota berri horiek neska japoniarrei?
 10.  

 11. Zergatik janzten dituzte orduan?

 

Zuzenketa-orria

 

 1. Zer da Jasone Osororen ustez erotikoagoa, takoidun zapatak ala takoirik gabekoak?
 2. TAKOIDUN ZAPATAK

 3. Erabiltzen du Jasone Osorok kalean takoirik gabeko zapatarik?
 4. EZ

 5. Badaki Jasone Osorok zergatik begiratzen duen jendearen oinetara?
 6. EZ DAUKA OSO ARGI

 7. Zer dira "atuzoko"-ak?
 8. JAPONIAN MODAN JARRI DIREN BOTAK, 20 CM-KO PLATAFORMA DUTENAK

 9. Zer ondorio ekarri diete bota berri horiek neska japoniarrei?
 10. ISTRIPU PILOA DUTELA

 11. Zergatik janzten dituzte orduan?

GIZONEZKOEI SORBALDAREN GAINETIK BEGIRATU AHAL IZATEKO.