www.santurtzieus.com

publizitatea

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo esaldiak egia ala gezurra diren esan.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y decir si las siguientes frases son verdaderas o falsas.

Erantzun hurrengo galderei, egia ala gezurra diren esanez:

EGIA

GEZURRA

 
  1. Publizitatean agertzen diren estereotipoak gizartean daudenak dira

  2. Iragarkiek emakumeok bizitzan betetzen ditugun zereginak islatzen dituzte

  3. Publizitateak produktua baino ez du saldu nahi

  4. BEGIRA batzordea publizitate bulegoa da

  5. BEGIRA batzordean Euskal Jaurlaritzako Barne Sailburuak parte hartzen du

  6. BEGIRA batzordearen lana publizitatea aztertzea da

  7. Egunkarietan aztertutako iragarkien artean % 74 ez ziren sexistak

  8. Gazteleraz dauden iragarki gehienetan genero maskulinoa baino ez dute erabiltzen

  9. Gizartean zenbait lan gizonezkoentzat emakumezkoentzat baino aproposagoak dira

  10. Joan den Azaroan BEGIRAK ea hiru mila argazki aztertu zituen

 

Zuzenketa-orria

Denak dira gezur.