www.santurtzieus.com

positibo izateko abantailak 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri eta ondorengo galderei erantzun beharko diezu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

 1. Zer sortzen dute sinesmen positiboek?
 2.  

 3. Zerk sortzen ditu bihozmina eta pairamena?
 4.  

 5. Zeren bidez ager daiteke depresioa?
 6.  

 7. Ezkorrak zer aurkitzen du?
 8.  

 9. Zer esan nahi du positiboa izateak?
 10.  

 11. Zer esperimentatzen da positiboki sentitzean?
 12.  

 13. Zer egiten dute baikorrek helburua lortzeko?
 14.  

 15. Nortzuek daukate konfiantza gutxiago alkohola eta drogekin?