www.santurtzieus.com

positibo izateko abantailak 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta bi zutabetan jarri beharko duzu eskatzen zaizun informazioa. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y separar la información que se te pide en dos columnas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Baikorra izatearen abantailak

Ezkorra izatearen desabantailak