www.santurtzieus.com

piter ansorena: gizartea negarrez eta irriz mozkor dezagun

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testutik hainbat hitz kendu ditugu. Testua osatu beharko duzu behean agertzen diren hitzak bere lekuan jarrita.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello hemos eliminado unas palabras del texto correpondiente al ejercicio. Deberás completar el texto con las palabras que aparecen a continuación.

 

 

negarrez, irriz, oinarrituz, zaizue, amaitu, egiten, pailazotu, irakasleenei, umeentzakoa, bihotzean, irakaskuntzan, eskoletan, onak, legeak, arauak, galderak, kontuak, haurrak, umeak, txikienak, janzkerak, kantak, txitoak, umorea, egia, jende, mundua, istorio, eskola, arriskutsua, gogorra, beranduago, luzeagoa, zaizkien

 

Pailazoaren __________ heldua da. Haur txikientzat bakarrik balio duen pailazoa txarra da. Pailazo ____________ zirrara sortzen du, barrearen bitartez, helduengan zein haurrengan. Eta pailazo onak, funtzioa ___________ eta gero, ikuslea konturatu gabe, agian, hazi txikia utzi du honen _________.

Baina gaur egun ___________ ez dute pailazo onik nahi. Pailazo on batek esango lizkiekeelako eskoletako arduradunei entzutea gustatzen ez __________ esaldiak. Esango lieke esaterako:

Aizue, ez al ____________ iruditzen haurrek egunero ordu eta erdi autobusean ematea bizkar hezurrerako kaltegarri gertatuko zaiela? (eta kaskezurra aipatu gabe).

Aizue, hezkuntzaren ____________ eta ___________ ustezko jakintsuek jarri beharrean, denborak jarriko balitu ez al lirateke hobeak izango? Gainera, legeak eta arauak guztiz ez betetzeko jartzen dira, ezta?

Zergatik ematen dira _____________erantzunak ______________ egin baino lehenago? Noren galderei erantzuten diezue ba, ikasleenei ala ____________? Célestin Freinet-ek zein ondo esan zuen: "Ez al da ________, ez zaiola edanarazten egarririk ez duen zaldiari?".

Non daude bizitzako benetako _____________ gaurko eskolan? Arnasa hartzen, kantua…?

Errotik askatasunari uko egin dion eskolak _____________ librerik sor dezake?

Gure gaurko ______________ eta irakaskuntzarena bereziki tontotua dagoela esango nuke. Eta _____________ egin behar da. Baina pailazo onen ereduan _____________.

Pailazoa _____________ dela eta, urrutitik ikusi ere nahi ez dutenen erreakzioa ___________ izan da: "Pailazoa ___________ da. Haurrentzako zenbait _____________ gogorregiak dira (mendetan zehar konturatu badira ere) eta abar".

Eta zeintzuk dira ___________ zeintzuk ___________? Ume eredu berria sortzen ari gara: ipotx inozoak. Haurrak ____________ dira bakarrik. Berehala helduen kopiaketan hasiko dira eta ume izateari utziko: beren __________ esaerak, __________, jarrera sozialak…oilategi intentsiboetan bezala, txito izateari utzi bezain pronto, hiltegira. Umeak ere, ___________ diren bitartean bakarrik izango dira pailazo zaleak.

Gaur egun, gazteak inoiz baino ___________ lanean hasten direnean eta gurasoen etxetik inoiz baino beranduago alde _____________ dutenean, jendeak inoiz baino bizitza ______________ duenean… haurrak txito direnean bakarrik dira haur.

Esaten dizuet: pailazotu egin behar da ____________. Eta gizartea, ____________ eta ________ mozkortu.

Tolosan, 1996ko azaroaren 28an Piter Ansorenak emandako hitzaldiaren pasarte bat

 

 

Zuzenketa-orria

Pailazoaren UMOREA heldua da. Haur txikientzat bakarrik balio duen pailazoa txarra da. Pailazo ONAK zirrara sortzen du, barrearen bitartez, helduengan zein haurrengan. Eta pailazo onak, funtzioa AMAITU eta gero, ikuslea konturatu gabe, agian, hazi txikia utzi du honen BIHOTZEAN.

Baina gaur egun ESKOLETAN ez dute pailazo onik nahi. Pailazo on batek esango lizkiekeelako eskoletako arduradunei entzutea gustatzen ez ZAIZKIEN esaldiak. Esango lieke esaterako:

Aizue, ez al ZAIZUE iruditzen haurrek egunero ordu eta erdi autobusean ematea bizkar hezurrerako kaltegarri gertatuko zaiela? (eta kaskezurra aipatu gabe).

Aizue, hezkuntzaren ARAUAK eta LEGEAK ustezko jakintsuek jarri beharrean, denborak jarriko balitu ez al lirateke hobeak izango? Gainera, legeak eta arauak guztiz ez betetzeko jartzen dira, ezta?

Zergatik ematen dira IRAKASKUNTZAN erantzunak GALDERAK egin baino lehenago? Noren galderei erantzuten diezue ba, ikasleenei ala IRAKASLEENEI? Célestin Freinet-ek zein ondo esan zuen: "Ez al da EGIA, ez zaiola edanarazten egarririk ez duen zaldiari?".

Non daude bizitzako benetako KONTUAK gaurko eskolan? Arnasa hartzen, kantua…?

Errotik askatasunari uko egin dion eskolak JENDE librerik sor dezake?

Gure gaurko MUNDUA eta irakaskuntzarena bereziki tontotua dagoela esango nuke. Eta PAILAZOTU egin behar da. Baina pailazo onen ereduan OINARRITUZ.

Pailazoa ARRISKUTSUA dela eta, urrutitik ikusi ere nahi ez dutenen erreakzioa GOGORRA izan da: "Pailazoa UMEENTZAKOA da. Haurrentzako zenbait ISTORIO gogorregiak dira (mendetan zehar konturatu badira ere) eta abar".

Eta zeintzuk dira HAURRAK, zeintzuk UMEAK? Ume eredu berria sortzen ari gara: ipotx inozoak. Haurrak TXIKIENAK dira bakarrik. Berehala helduen kopiaketan hasiko dira eta ume izateari utziko: beren JANZKERAK, esaerak, KANTAK, jarrera sozialak… oilategi intentsiboetan bezala, txito izateari utzi bezain pronto, hiltegira. Umeak ere, TXITOAK diren bitartean bakarrik izango dira pailazo zaleak.

Gaur egun, gazteak inoiz baino BERANDUAGO lanean hasten direnean eta gurasoen etxetik inoiz baino beranduago alde EGITEN dutenean, jendeak inoiz baino bizitza LUZEAGOA duenean…haurrak txito direnean bakarrik dira haur.

Esaten dizuet: pailazotu egin behar da ESKOLA. Eta gizartea, NEGARREZ eta IRRIZ mozkortu.