www.santurtzieus.com

piercing-a

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Erantzun galdera hauei:

 1. Nondik dator izena?
 2.  

 3. Zein gorputz ataletan jar daiteke piercing bat?
 4.  

 5. Zein material da txarra piercing-a egiteko
 6.  

 7. Zenbat balio du piercing-ik merkeenak?
 8.  

 9. Orbaintzeko zein da piercing-ik zailena?
 10.  

 11. Piercing-a egiteko zein material erabiltzen dira?