www.santurtzieus.com

gutuna 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri eta ondorengo galderei erantzun beharko diezu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Aztertu testuaren egitura

 
  1. Zenbat ataletan banatuko zenuke? Zeren arabera?
  2.  

  3. Eta zeintzuk dira atal bakoitzeko ideia nagusiak?