www.santurtzieus.com

galtzerdietaz

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, Andoni Egañak idatzitako artikulu bat irakurriko duzu. Interesatzen zaiguna zera da: zein eskema erabiltzen du esan nahi duena esateko. Ezer ez da kasualitatea: ez ordena, ez paragrafo bakoitzean zer esaten duen ere. Bost paragrafo agertzen dira eta bakoitzean autoreak gauza bat egiten du (egin, ez esan) eta bakoitzean zer egiten duen definitzen saiatuko gara gero plagiatu ahal izateko. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la compresión escrita. Para ello leerás un artículo escrito por Andoni Egaña. Esto es lo que nos interesa: qué esquema utiliza para decir lo que quiere decir. Nada es casual: ni el orden ni lo que dice en cada párrafo. Aparecen cinco párrafos y en cada uno el autor hace una cosa (hacer, no decir) e intentarás definir qué hace en cada párrafo para poder plagiarlo después. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Adibide gisa:

ZER ESATEN DUEN:
  1. Asteburuan ez dut ezer ikasi. Festak izan dira
  2. Bero dago hemen
  3. Jende asko ibili da asteburuan, ezta?
ZER EGITEN DUEN:
  1. Arrazoia eman / aitzakia ipini
  2. Zerbait eskatu
  3. Konfirmazioa eskatu.

Andoni Egañak ere gauza bera egiten du artikulu honetan: alde batetik zerbait esaten du, eta bestalde zerbait egiten du. Zure lana hauxe izango da: zer esaten duen irakurrita zer egiten ari den esan beharko duzu.