www.santurtzieus.com

emakumearen lekua ekonomian

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri eta erantzun ondorengo galderei. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. El ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Aztertu testu hau eta esan zein testu mota den eta zein den testuaren tonua.

 

 

Banatu testua ataletan eta atera atal bakoitzeko ideia nagusia.