www.santurtzieus.com

drogak dohainik eskoletan

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testuaren lehen paragrafoa irakurriko duzu eta nola jarraitzen duen asmatzen saiatu beharko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el primer párrafo del texto correspondiente al ejercicio e intentar adivinar cómo continuará. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Irakur ezazu testuaren lehenengo paragrafoa, eta gero bota itzazu hipotesiak

Nik esango banu gure herriko eskoletan droga debalde banatzen zaiela neska-mutikoei gero eta koxkortutakoan ohiko kontsumitzaile bihur daitezen, zorotzat hartuko nindukezue denok, eta inork sinetsiz gero espantuka hasiko litzateke berehala. Asaldatze handirik gabe ari da gertatzen, ordea, aspalditik gainera, ez hori bera baina bai antzekoa

Nola segituko du? Orain formula itzazu hipotesiak

1. hipotesia:

 

2. hipotesia:

 

3. hipotesia:

 

4. hipotesia:

 

Zure hipotesiak egokiak diren konprobatzeko, irakur ezazu testua osorik. Lee el texto para verificar tus hipótesis.