www.santurtzieus.com

astelehen buruzuri 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua aztertu beharko duzu eta hainbat ezaugarri atzeman. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás examinar el texto correspondiente al ejercicio y detectar algunas de sus características. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Nolako testua da?

  1. Azalpena (gairen bati buruzko datuak eta informazioa ematen duena)

  2. Argudioa (egileak gairen bati buruz bere iritzia defendatzeko idatzitako testua)

  3. Narrazioa (gertaerak edo pasadizoak kontatzen dituen testu mota)

  4. Instrukzioa (tresna edo prozesuren baten funtzionamendua deskribatzeko testua)

  5. Deskribapena (leku, egoera edo pertsonaren baten nolakotasuna ematekoa)

  6. Besterik

Gai baten azalpenaz ari dela ikusita, esan zein tonutan egongo den idatzita:

Serioa

Umoretsua 

Ironikoa

Kritikoa 

Objektiboa

Subjektiboa

Zinikoa

Dramatikoa

Besterik:

Azalpena izan beharrean argudiozko testua balitz, nolakoa izango litzateke? Zer tonu izango luke?