www.santurtzieus.com

ardoa ere ekologikoa? 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta testuinguruaz lagunduta ondorengo hitzen esanahia eman beharko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y dar el significado de las siguientes palabras ayudándote del contexto. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

saihesten:

ahalik eta garbiena:

gurean:

herri xeheak:

ozpintzeko:

gehigarri:

neurrian:

alde(a):

legez:

jo dezake gaitzak:

premia:

uzta-garaia:

irizpideak:

finkatuta:

mahastiak:

mahatsondoak:

ekoizpen(a):

zertan den:

ongarri(a):

aitzurra:

nekosa:

trebatutako:

mikaztasun-maila:

eransten: