www.santurtzieus.com

planifikazioA 1

Idatzi aurretiko planifikazioa

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honek idazten hasi aurretik hartu behar diren erabakiak hartzen lagunduko dizu. Bi testu-mota eta hiru eskema ezberdin agertuko zaizkizu zuretzat interesgarriena aukera dezazun. Aukeratutakoan, idatz itzazu garatuko dituzun ideiak; bukatutakoan, hasi idazten. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio aprenderás a tomar las decisiones que hay que tomar antes de redactar. Deberás elegir entre dos tipos de textos y tres esquemas diferentes. Una vez elegido el tipo y el esquema, escribe las ideas que luego desarrollarás. Cuando termines, haz la redacción. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Nolako testua idatziko duzu?

AZALPENEZKO TESTUAK

 

1. Sarrera

2. Garapena

2.1. Alde onak

2.2. Alde txarrak

3. Ondorioa(k)

ARGUDIOZKO TESTUAK

 

 1. Sarrera: gaia azkar azaldu
 2. Tesia agertu
 3. Tesiaren aldeko argudioak
 4. Ondorioa

 

 

 1. Sarrera: gaia azkar azaldu
 2. Tesia agertu
 3. Aurkako tesia aipatu
 4. Kontrako ideiei buelta eman
 5. Ondorioa

 

Zein ideia erabiliko dituzu eskemako puntuak garatzeko?

 

AZALPENA

IDEIAK

 

 1. Sarrera
 2. Garapena
 3. 2.1. Alde onak

  2.2. Alde txarrak

 4. Ondorioa

 

 

ARGUDIOA

IDEIAK

 

 1. Sarrera: gaia azkar azaldu
 2. Tesia agertu
 3. Tesiaren aldeko argudioak
 4. Ondorioa

 

 

 

 1. Sarrera: gaia azkar azaldu
 2. Tesia agertu
 3. Aurkako tesia aipatu
 4. Kontrako ideiei buelta eman
 5. Ondorioa