www.santurtzieus.com

estralurtarrak 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan argudioak ematen ikasiko duzu. Horretarako, zuk aukeratutako gai baten aldeko eta kontrako hainbat arrazoi idatzi beharko duzu. Ondoren, arrazoi horiekin argudio-testu bat sortu beharko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio aprenderás a argumentar. Para ello deberás escribir razones a favor y en contra de un tema de tu elección. Después, con esas razones, deberás escribir un texto argumentativo. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Idatzi aldeko eta kontrako arrazoiak:

 

ALDEKO ARRAZOIAK

KONTRAKO ARRAZOIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orain, idatzi argudio-testua.