www.santurtzieus.com

SORGINEI BURUZKO ISTORIO BAT

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan gramatika landuko duzu. Horretarako, hainbat itzulpen egin beharko duzu emandako ereduari jarraiki.

En este ejercicio trabajarás la gramática. Para ello deberás traducir varias oraciones teniendo el cuenta el modelo que se te propone.

 

 

 1. Ezkondu baino lehen nire amona baserrian bizi zen
 2. Antes de vivir aquí, yo vivía en Sestao.

 3. Azkenak jo eta gero, neska gaztea ezin zen etxetik irten.
 4. Pitxerkada bete eta gero buelta eman zuten

  Después de hacer los ejercicios se fue a la cama

 5. Baina ura behar denean, ura behar da
 6. Cuando llegue el delegado empezaremos la reunión

 7. Bat-batean, pausu-hotsak entzun zituzten
 8. De repente, sonó el teléfono

 9. Etxera heldu ziren eta berehala goiko pisura joan ziren
 10. Se sentaron a la mesa, y enseguida empezó la discusión

 11. Eta momentu horretan, etxeko atarian sekulako zaratak entzun ziren
 12. Y en ese momento el profesor salió de la clase

 13. Baina nire amamak hil arte pentsatu zuen sorgina izan zela

Hasta no tener todos los datos no escribiremos el informe

 

Zuzenketa-orria

 

 1. Antes de vivir aquí, yo vivía en Sestao
 2. HEMEN BIZI AURRETIK, SESTAON BIZI NINTZEN

 3. Después de hacer los ejercicios se fue a la cama
 4. ARIKETAK EGIN ETA GERO OHERA JOAN ZEN

 5. Cuando llegue el delegado empezaremos la reunión
 6. ORDEZKARIA IRISTEN DENEAN, HASIKO DUGU BILERA

 7. De repente, sonó el teléfono
 8. BAT-BATEAN, TELEFONOAK JO ZUEN

 9. Se sentaron a la mesa, y enseguida empezó la discusión
 10. MAHAIAN ESERI ZIREN ETA BEREHALA HASI ZEN EZTABAIDA

 11. Y en ese momento el profesor salió de la clase
 12. ETA MOMENTU HORRETAN, IRAKASLEA KLASETIK ATERA ZEN

 13. Hasta no tener todos los datos no escribiremos el informe

DATU GUZTIAK IZAN ARTE, EZ DUGU TXOSTENA IDATZIKO