www.santurtzieus.com

maiztasuna

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan lexiko landuko duzu. Horretarako, maiztasuna adierazteko hainbat esapide eta egituraren adibideak emango zaizkizu. Adibide horietan oinarrituta, beste adibide batzuk idatzi beharko dituzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás el léxico. Para ello, se te ofrecen unos ejemplos de diferentes estructuras y fórmulas para expresar la frecuencia. Basándote en ellos deberás dar más ejemplos. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

NOIZTIK NOIZERA

Astelehenetik ostiralera kanpoan izango naiz
Hiruretatik bostetara aurki nazakezu euskaltegian

 

NOIZERO

Noizero ureztatu behar dira landareak? Egunero
Ugari dira –ORO / -ERO atzizkia har dezaketen hitzak.
Adibidez: egunero, astero, hilabetero, urtero, asteazkenero, segunduro, uneoro, minuturo, orduoro, astebururo…

 

ZENBATETAN?

Askotan, gutxitan, batzuetan, gehiagotan, gutxiagotan, gehienetan, sarritan, bitan / birritan, hirutan, lautan, milatan, behin baino gehiagotan…

 

ZENBAT ALDIZ?

ZENBAT BIDER?

Zenbat aldiz esan behar dizut gauza bera?
Hiru bider egin dut, eta hiruetan okertu naiz

 

 

ASTEAN BEHIN

Astean behin edo bitan joaten gara zinetokira
Hilabetean hirutan (hiru aldiz) etortzen dira
Hiruhilabetean behin bildu ohi dira

 

Maiztasuna adierazten duten zenbait esapide

SEKULA EZ

INOIZ EZ

BEHIN ERE EZ

Sekula ez dut horrelakorik ikusi
Nik ez dut horrelakorik ikusi
Ez dut behin ere asmatu

OSO GUTXITAN

GUTXITAN

Oso gutxitan hitz egin dut berarekin

NOIZEAN BEHIN

NOIZBEHINKA

ZENBAITETAN

BATZUETAN

Noizean behin ondo dago horrelakorik egitea
berarekin egoten naiz noizbehinka
Zenbaitetan hobe da ezer ez esatea
Batzuetan hobe da ezer ez esatea

NORMALEAN

ESKUARKI

Gu, normalean, oinez etortzen gara
Gu, eskuarki, oinez joaten gara lanera

MAIZ

SARRI(TAN)

ASKOTAN

Jon ondo dabil, maiz egoten naiz berarekin
Hori ere sarritan gertatzen da
Gu askotan joaten gara mendira

GEHIENETAN

IA BETI

Nik, gehienetan, etxean bazkaltzen dut
Gu bide honetatik joaten gara ia beti

BETI (ERE)

 

Hori haserre dago beti