Ekar diezaioke 2

1Nik semeari eros ...... liburu hau.
diezadakete
diezaieket
diezadake
diezaioket
   

2Nik zuri har ...... zigarro bat?
diezazkidakezu
diezazuket
diezadakezu
diezazkizuket
   

3Zuei egin ...... galdera bat?
diezazkizueket
diezazuket
diezazueket
diezadakezue
   

4Irakasleak niri ezin ...... hori egin.
diezadake
diezadakete
diezaioke
diezaiokete
   

5Funtzionario horrek zuei eman ...... informazio hori.
diezazkizueke
diezazueke
diezaiokezue
diezazukete
   

6Zuek presta ...... niri bazkaria?
diezaiokezue
diezadakezue
diezadakezu
diezazueket
   

7Txakurrek guri koska egin ......
diezaguke
diezaiekegu
diezagukete
diezazkiguke
   

8Guk gutun bat idatz ...... alkateari herriko zikinkeriaz kexatzeko.
diezaguke
diezaiokezue
diezaiokegu
diezagukete
   

9Zuk eman ...... aholku on bat guri.
diezagukezu
diezazukegu
diezaiokezu
diezagukezue
   

10Horiek konpon ...... telebista anaiari.
diezazkiekete
diezaiokete
diezaiekete
diezaieke
   

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK