www.santurtzieus.com

BIRDEKLINABIDEA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan biderklinabidea landuko duzu. Horretarako beheko esaldiak berridatzi behar dituzu birdeklinabidea erabiliz.

En este ejercicio trabajarás los casos duplicados de la declinación. Para ello deberás transformar los siguientes enunciados.

 

Eredua:

 

Euskarari dion / diodan... mirespena

Euskararekiko mirespena

  1. Lagunei dien / diedan / diegun... konfiantza

  2. Amari diogun amodioa

  3. Txakurrei diedan gorrotoa

  4. Gure aurrean agertu ohi duen jarrera

  5. Umeei dieten maitasuna

  6. Jendearekin izaten ditugun harremanak

  7. Etsaien aurrean erakutsi ohi dugun mesfidantza

  8. Aitari diogun begirunea

  9. Lurreko gauzei jendeak dien atxikimendua

  10. Neskekin ibiltzeko joera

 

 

Zuzenketa-orria

1. Lagunei dien / diedan / diegun... konfiantza

LAGUNEKIKO KONFIDANTZA

2. Amari diogun amodioa

AMARENGANAKO AMODIOA

3. Txakurrei diedan gorrotoa

TXAKURRENGANAKO GORROTOA

4. Gure aurrean agertu ohi duen jarrera

GURE AURRETIKO JARRERA

5. Umeei dieten maitasuna

UMEENGANAKO MAITASUNA

6. Jendearekin izaten ditugun harremanak

JENDEAREKIKO HARREMANAK

7. Etsaien aurrean erakutsi ohi dugun mesfidantza

ETSAIEN AURRETIKO MESFIDANTZA

8. Aitari diogun begirunea

AITARENGANAKO BEGIRUNEA

9. Lurreko gauzei jendeak dien atxikimendua

LURREKO GAUZEKIKO ATXIKIMENDUA

10. Neskekin ibiltzeko joera

NESKEKIKO JOERA