www.santurtzieus.com

BIRDEKLINABIDEA 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan biderklinabidea landuko duzu. Horretarako beheko esaldiak berridatzi behar dituzu birdeklinabidea erabiliz.

En este ejercicio trabajarás los casos duplicados de la declinación. Para ello deberás transformar los siguientes enunciados.

 

 

Ikusi adibidea:

Mendira doan bidea oso gogorra

Mendirako bidea oso gorra da

  1. Haurrarentzat erosi dugun liburua mahai gainean dago

  2. Zurekin dauzkagun harremanak oso hotzak dira

  3. Egongelan dagoen besaulkia hondatuta dago

  4. Bilbora doan autopista itxita dago elurragatik

  5. Kristalez egindako lorontzia apurtu da

  6. Getariatik heldu den autobusean pakete batzuk daude zuretzat

  7. Guretzat ekarri duzuen oparia non utzi duzue,ahaztuta edo gordeta?

  8. Horrekin daukagun konfiantza oso handia da

  9. Ate ondoan dagoen deskantsiloan erori da aitona

 

 

Zuzenketa-orria

 

1. Haurrarentzat erosi dugun liburua mahai gainean dago

HAURRENTZAKO LIBURUA MAHAI GAINEAN DAGO

2. Zurekin dauzkagun harremanak oso hotzak dira

ZUREKIKO HARREMANAK OSO HOTZAK DIRA

3. Egongelan dagoen besaulkia hondatuta dago

EGONGELAKO BESAULKIA HONDATUTA DAGO

4. Bilbora doan autopista itxita dago elurragatik

BILBORAKO AUTOPISTA ITXITA DAGO ELURRAGATIK

5. Kristalez egindako lorontzia apurtu da

KRISTALEZKO LORONTZIA APURTU EGIN DA

6. Getariatik heldu den autobusean pakete batzuk daude zuretzat

GETARIATIKO AUTOBUSEAN PAKETE BATZUK DAUDE ZURETZAT

7. Guretzat ekarri duzuen oparia non utzi duzue, ahaztuta edo gordeta?

GURETZAKO OPARIA NON UTZI DUZUE, AHAZTUTA EDO GORDETA?

8. Horrekin daukagun konfiantza oso handia da

HORREKIKO KONFIDANTZA OSO HANDIA DA

9. Ate ondoan dagoen deskantsiloan erori da aitona

ATE ONDOKO DESKANTSILOAN ERORI DA AITONA