www.santurtzieus.com

ZENBAKI MAGIKOA

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, testu baten hutsuneak bete beharko dituzu.

En este ejercicio trabajarás la comprensión lectora. Para ello deberás completar los huecos del texto correspondiente al ejercicio.

 

"Zenbakiak ez dituzula maite? Lasai egon _________, truko honi esker, lagunak eta gainerakoak harrituta utziko dituzu.

Lehendabizi idatz _________ X zenbakia papertxo batean. Papertxo hori eskuetan har ________, lagunei erakutsi eta gorde _________ nonbaiten.

Segidan eskaiozu norbaiti hiru zifrako zenbakiren bat idaz...._____ (idatzi), nahi du...____. Baldintza bakarra: zenbakiaren lehen eta azken zifrak ezin dira berdinak izan.

Ondoren esaiozu zifren ordena alda..._____ (aldatu) eta ateratzen d..._____ zenbaki handienari txikiena ken...____.

Ateratzen d...____ zenbakia berriro ordenaz aldat..._____ (aldatu) eskatu. Esaiozu gero biak bat...____ (batu). Aukeratzen den zenbakia aukeratzen dela, emaitza beti bera izango da: X".

 

Zuzenketa-orria

"Zenbakiak ez dituzula maite? Lasai egon ZAITEZ, truko honi esker, lagunak eta gainerakoak harrituta utziko dituzu.

Lehendabizi idatz EZAZU X zenbakia papertxo batean. Papertxo hori eskuetan har EZAZU, lagunei erakutsi eta gorde EZAZU nonbaiten.

Segidan eskaiozu norbaiti hiru zifrako zenbakiren bat idazTEKO (idatzi), nahi duZUNA. Baldintza bakarra: zenbakiaren lehen eta azken zifrak ezin dira berdinak izan.

Ondoren esaiozu zifren ordena aldaTZEKO (aldatu) eta ateratzen dEN zenbaki handienari txikiena kenTZEKO.

Ateratzen dEN zenbakia berriro ordenaz aldatZEKO (aldatu) eskatu. Esaiozu gero biak batZEKO (batu). Aukeratzen den zenbakia aukeratzen dela, emaitza beti bera izango da: X".