www.santurtzieus.com

ANOREXIA 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan zure ezagutzak eta artikulu batetik ateratako informazioa alderatuko dituzu. Lehenengo kontzeptu baten definizioa eman beharko duzu eta ondoren artikuluak eskaintzen duenarekin alderatuko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo laguntzailearengana.

En este ejercicio compararás tus conocimientos con las información extraída de un artículo. Primero deberás dar la definición de un concepto y luego compararla con la definición que ofrece un artículo. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al auxiliar.

 

Defini ezazu anorexia:

Nire definizioa

 

 

Irakur ezazu HABE aldizkarian agertutako artikulua. Zure zeregina testuak zein informazio berri dakarren seinalatzea izango da, hau da, zuk idatzitako definizioan agertu ez dituzun datuak bilatzea.

Testuak dakarren informazio berria