www.santurtzieus.com

nor gonbidatuko zenuke afaltzera?

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua eredu hartuta, antzerakoa idatziko duzu, zuek aukeratutako pertsonaiak azaltzen direla. Ereduaren hasiera bera erabil dezakezu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello, tomando como modelo el texto correspondiente a este ejercicio, deberás escribir uno parecido con los personajes que tú decidas. Puedes utilizar el mismo comienzo. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Lagun arteko afaria prestatzea otu zait gaur eta gonbitea luzatu diet zenbaiti...