www.santurtzieus.com

idazmena lantzen

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, idazlana egiteko faseen azalpena eskaintzen dizugu.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello te ofrecemos la explicación de las fases de la redacción.

 

 

Ganorazko idazlan bat egiteko idazketan hiru fase bereiztu behar dituzu: idatzi baino lehen, idatzi bitartean, eta idatzi ondoren.

1. IDATZI BAINO LEHEN

Fase honetan hurrengo gauzak egin ditzakezu:

  1. Helburuak zehaztu
Zertarako idatziko duzu?
Nork irakurri behar du?
Zein testu mota erabiliko duzu?
  1. Ideiak bildu
Beste testu idatziz baliatu
Besteekin ideiak trukatu
Bost minututan gaiari buruz bururatzen zaizkizun hitzak idatzi
  1. Eraketa
Ideiak antolatu ( eskemak, diagramak…)
Ideiak ordenatu testuaren eskemaren arabera
Behar izanez gero, testu ereduak aztertu testuaren egitura ikusteko
2. IDATZI BITARTEAN
  1. Hasiera
Ideiak esaldi laburrean adierazi, paragrafoak osatuz
Paragrafo bakoitzean ideia bat garatu
Zirriborroak egin ( ideiak borobilduz)
  1. Berrikusketa

Irakurri idatzitakoa behin eta berriz arreta jarriz hurrengo puntuetan:

Ideien egokitasunari erreparatu (idatzitako testua eta aurretiaz egindako plana konparatu)
Zuzentasunari erreparatu

- hitzaren zuzentasuna (ortografia, adjektibo egokiak, erdarakadak…)

- esaldiaren zuzentasuna (deklinazioa, aditza, aditz aspektua, esaldi mota…)

- testuaren zuzentasuna ( paragrafoen arteko loturak…)

- kohesioa (ideiak era logikoan antolatuta daude? Saltoka dabiltza? Ez daukate haien artean loturarik?…)

- puntuazioa egokia al da?

3. IDATZI ONDOREN

Lehenengo zirriborrotik azkeneko idazketarainoko aurrerapena ebaluatu.

Emandako pausuak egokiak izan dira? Baten bat saltatu duzu?…

Zein oztopo aurkitu duzu eta nola konpondu duzu?

Egindako lanarekin pozik zaude?