www.santurtzieus.com

familia, gure familia

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, behean dituzun aginduei jarraiki narrazio bat idatziko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello deberás escribir una narración siguiendo las indicaciones siguientes. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Nire haurtzaroa

1. Idazten hasi aurretik, erabaki zer nolako datu eta elementuak har ditzakezun gogoan kontaketa hau egiteko. Horretarako gogoan izan ondoko guztia:

Aditza: Zein denboratan joan beharko du? Eta aspektua?

Narrazioaren adierazleak:

Sarrera egitekoak: behin; behin batean; egun batean; antzina; behinola
Erritmo aldatzaileak: berehala; bat-batean; halako batean; orduan
Denbora antolatzaileak: aurreko egunean; garai hartan; hurrengo egunean; biharamunean; egun  berean; handik gutxira
Konklusiorako antolatzaileak: beraz; honela; laburbilduz; honenbestez; horregatik; hortaz ...
 

2. Pentsa ezazu pertsona berari buruz behin baino gehiagotan hitz egin behar baduzu, zenbat modu desberdin izango duzun pertsona hori aipatzeko (adib.: nire aita; bera; bere izen propioa; nire amaren azukre koskorra; etxera ogia ekartzen zuena; gure etxeko sostengua...)

3. Eredurik nahi izanez gero, eskaiozu tutoreari.