www.santurtzieus.com

euskaldun berriaren balada

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, idatz iezaiozu gutun bat lagun bati eta konta iezaiozu euskara ikasle moduan nola sentitzen zaren, eskatu animoa eta laguntza "morala" aurrera segitu ahal izateko. Ondoren, eskaintzen zaizun egitura erabili beharko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello escribirás una carta a un amigo para contarle cómo te sientes como alumno y pedirle ánimos y ayuda moral para seguir adelante. Deberás utilizar el esquema que se te ofrece a continuación. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

  1. Agurtu
  2.  

  3. Azaldu nola sentitzen zaren
  4.  

  5. Eskatu animoa eta laguntza "morala"
  6.  

  7. Agurtu