www.santurtzieus.com

LAPURRETA EGIN OSTEAN, BARKAMENA ESKATU ZION DENDARIARI 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testutik hainbat hitz atera ditugu. Hitz bakoitza zein kasutan dagoen deklinatuta esan beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello hemos extraído unas palabras del texto correspondiente a este ejercicio. Deberás indicar en qué caso está declinada cada palabra.

 

 

Sailkatu hurrengo hitzak dagozkien kasuetan:

Clasifica las siguientes palabras en los casos que les correspondan:

Bilboko
batean
lapurreta
urteko
gizonezkoak
barkamena
dendariari
txanponetan
diru
labana
Zaragozakoa
gizonezkoak
iturri
polizialen

 

 

Zuzenketa-orria

Bilboko: NONGO MUGAGABEA
batean: NON SINGULARRA
lapurreta: NOR SINGULARRA
urteko: NOIZKO SINGULARRA
gizonezkoak: NOR PLURALA/ NORK SINGULARRA
barkamena: NOR SINGULARRA
dendariari: NORI SINGULARRA
txanponetan: NON PLURALA/ NON MUGAGABEA
diru: NOR MUGAGABEA
labana: NOR SINGULARRA/ NOR MUGAGABEA
Zaragozakoa: NONGOA SINGULARRA
gizonezkoak: NOR PLURALA/ NORK SINGULARRA
iturri: NOR MUGAGABEA
polizialen: NOREN PLURALA