www.santurtzieus.com

KAUSALAK 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan gramatika landuko duzu. Esaldi kausalen inguruko hainbat azalpen emango dizugu, ondoren itzulpen ariketa bat egiteko.

En este ejercicio trabajarás la gramática. Se te ofrece una explicación sobre las oraciones causales para que hagas después un ejercicio de traducción.

 

Hona hemen kausa adierazteko euskaraz dauden baliabide batzuk. Azalpenak irakurrita, ariketa bat egin beharko duzu.

 

 1. –(e)lako: Ez zen etorri nahi izan ez zuelako.
 2. Zergatik galderari erantzuteko.

   

 3. eta: Ezin dut erosi, ez daukat dirurik eta
 4. Azalpena da.

   

 5. –bait: Etxera joango naiz, dei bat egin behar baitut ; Ez dut erosi, ez baitut dirurik
 6. Ez hain gogorra.

   

 7. –(e)nez gero: Etorri garenez gero, lan egingo dugu
 8. Moduzko zentzua: como...

   

 9. –(e)la eta:. Zer dela eta?; Elurra dela eta, ez gara joango; Dirua dela eta haserretu dira
 10. A cuenta de...

   

 11. hargatik : Zergatik ez zara etorri? Hargatik.

Porque sí, porque no

 

BAIT- ekin honako aldaketa hauek gertatzen dira:

 

t + d > t baita; baitoa

t + g > k baikara; baikoaz

t + z > tz baitzen; baitzihoan

t + n > Æ bainaiz; bainoa

 

ARIKETAK

 1. No lo he hecho porque no he podido.
 2. ¿Por qué no viene? Porque es muy tarde.
 3. No lo ha hecho porque no ha querido.
 4. ¿Por qué lo has hecho? Porque sí.
 5. Vamos a casa, que es muy tarde.
 6. Se ha enfadado porque no se lo he dicho.

 

 

Zuzenketa-orria

 1. No lo he hecho porque no he podido.
 2. EZ DUT EGIN, EZIN IZAN BAITUT.

 3. ¿Por qué no viene? Porque es muy tarde.
 4. ZERGATIK EZ DATOR? OSO BERANDU DELAKO.

 5. No lo ha hecho porque no ha querido.
 6. EZ DU EGIN, EZ DU NAHI IZAN ETA.

 7. ¿Por qué lo has hecho? Porque sí.
 8. ZERGATIK EGIN DUZU? HARGATIK.

 9. Vamos a casa, que es muy tarde.
 10. GOAZEN ETXERA, BERANDU DA ETA.

 11. Se ha enfadado porque no se lo he dicho.

HASERRETU EGIN DA EZ DIODALAKO ESAN.