www.santurtzieus.com

EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan gramatika landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testuan agertzen diren esaldi batzuk aztertu beharko dituzu eta zein motatakoak diren esan beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la gramática. Para ello deberás analizar varias oraciones que aparecen en el texto correspondiente al ejercicio y decir de qué tipo son.

 

 

Sailka itzazu hurrengo esaldi hauek:

 

  1. Hitz egiterik ez bada
  2. Bezain odolgalduak ez gara
  3. Nola irtengo naizen plazara
  4. Pazientzia erre aurretik
  5. Behar duguna
  6. Euskaldun egiten gaituena

 

 

Denborazkoa
Konparatiboa
Erlatibozkoa
Zehar galdera
Baldintzazkoa

 

 

Zuzenketa-orria

 

 

Hitz egiterik ez bada

 

BALDINTZAZKOA

 

 

Bezain odolgalduak ez gara

 

KONPARATIBOA

 

 

Nola irtengo naizen plazara

 

ZEHAR GALDERA

 

 

Pazientzia erre aurretik

 

DENBORAZKOA

 

 

Behar duguna

 

ERLATIBOZKOA

 

 

Euskaldun egiten gaituena

 

ERLATIBOZKOA